Xin chàng giữ lấy bút nghiên
Đừng tham nhan sắc chớ quên học hành
Nữa mai được chiếm khoa danh
Trước là vinh thiếp sau mình vinh thân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]