13/07/2024 10:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xin chàng giữ lấy bút nghiên

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2015 10:42

 

Xin chàng giữ lấy bút nghiên
Đừng tham nhan sắc chớ quên học hành
Nữa mai được chiếm khoa danh
Trước là vinh thiếp sau mình vinh thân

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Xin chàng giữ lấy bút nghiên