Áo mặc chẳng khỏi qua đầu,
Làm sao mày cũng chẳng hầu khỏi ta.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001