Ai về Đồng Hới cho tôi gửi một lời,
Cho không đừng có, cho có đừng không.
Có mua nồi, phải nhớ đến vung,
Dăng tơ phải nhớ ngãi con tằm ngày xưa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001