Ai ơi chớ vội khoe mình
Giang hồ lắm kẻ tài tình hơn ta


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001