29/09/2020 18:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai ơi chớ vội khoe mình

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 11:10

 

Ai ơi chớ vội khoe mình
Giang hồ lắm kẻ tài tình hơn ta
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai ơi chớ vội khoe mình