Giã ơn canh cải nấu gừng,
Chẳng ăn thì chớ xin đừng mỉa mai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001