Giàu sang phi nghĩa không màng,
Khó đồng tâm nhứt trí tạo vàng cũng ra.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001