May, không chút nữa em lầm,
Khoai lang xắt lát tưởng nhân sâm bên Tàu.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009