Khó nghèo củi núi, rau non,
Nuôi cha, nuôi mẹ cho tròn nghĩa con.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]