Bữa về, qua ngõ mùa đông
Thấy em hơi lạ, tay bồng con thơ
Vú căng, trượt xuống bất ngờ
Giọt thiêng liêng, chảy trên bờ môi non

Ngước nhìn lên, em cười giòn
Chào tôi, rồi lắc đít con, vỗ về...
Bình thường thôi, mà sao nghe
Tim mình có cục đá đè lên trên.