20/03/2023 17:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khó nghèo củi núi, rau non

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 17:43

 

Khó nghèo củi núi, rau non,
Nuôi cha, nuôi mẹ cho tròn nghĩa con.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Khó nghèo củi núi, rau non