Đất bờ sông lại lở xuống sông,
Con gái chào hỏi đàn ông thiệt gì.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001