Gà già khéo ướp lại tơ,
Nạ dòng trang điểm, gái tơ mất chồng.


Còn có các câu:
Cau già khéo bổ thì ngon,
Nạ dòng trang điểm lại giòn hơn xưa.
Bầu già thì mướp cũng sơ,
Nạ dòng trang điểm, gái tơ mất chồng.
Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009