Đào liễu em ơi một mình
Đôi vai gánh chữ chung tình đường xa
Tấm áo nâu sồng xếp nếp em để trong nhà
Ba vuông khăn tím phất phơ em đội đầu
Tấm yếm đào sao em khéo giữ màu
Răng đen rưng rức, mái tóc đầu em hãy còn xanh
Sao em ở vậy cho đành
Sao em chẳng kiếm một chút chồng lành, kẻo thế mỉa mai
Sách có chữ rằng: Xuân bất tái lai


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001