Anh đi mấy độ xuân rồi
Hoa đào nhuộm máu, tình đời thêm đau
Anh ra mang nặng khối sầu
Xuân về chỉ để cho nhau ngậm ngùi
Cảnh nhà, khổ lắm, anh ơi
Có năm thúng thóc vụ mười Tây thu
Đi buôn những gỡ cháo hồ
Ít hàng, giặc Nhật lại vừa cướp xong
Em buồn thân thế long đong
Em lo loạn lạc, quặn lòng chia ly
Anh ơi, bom đạn bốn bề
Thân anh đi lính, mong về nữa đâu!
Với em thương tiếc thương sầu
Đời anh nào để mai sau những gì!
Chao ôi, anh chết thảm thê
Chết vì ai thế? Chết vì thằng Tây!
Chết vì giặc nước căm thay!
Đời sau mai mỉa, đời nay chê cười...


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001