Rủ nhau ra tới cửa Hàn,
Thấy đang tập lính dư ngàn, dư trăm.
Thương chàng thiếp cũng phải ra thăm,
Chàng qua bên Tây địa biết mấy năm mới về?
Tham chi bạc trắng thằng Tây,
Anh đi lính mộ bỏ bầy con thơ.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)