Người khôn ai chả nâng niu,
Hoa thơm ai chả chắt chiu để dành.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002