Trăm năm như cõi trời chung,
Trăm nghề cũng phải có công mới thành.
Cứ trông gia nghiệp nhà mình,
Ngày đêm xem sóc giữ gìn làm ăn.
Chữ rằng: “Tiểu phú do cần”,
Còn như “đại phú” là phần “do thiên”.
Đừng trễ nải, chớ ghét ghen,
Còn như lộc nước có phen dồi dào.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970