14/10/2019 13:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăm năm như cõi trời chung

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/08/2019 23:12

 

Trăm năm như cõi trời chung,
Trăm nghề cũng phải có công mới thành.
Cứ trông gia nghiệp nhà mình,
Ngày đêm xem sóc giữ gìn làm ăn.
Chữ rằng: “Tiểu phú do cần”,
Còn như “đại phú” là phần “do thiên”.
Đừng trễ nải, chớ ghét ghen,
Còn như lộc nước có phen dồi dào.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trăm năm như cõi trời chung