Gàu lành ai nỡ trét chai,
Gái hư chồng để, khoe tài nỗi chi?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001