Trồng cây chua, ăn quả chua,
Trồng cây ngọt, ăn quả ngọt.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970