Đã thương thì thương cho chắc,
Đã trục trặc thì trục trặc cho luôn.
Đừng như con thỏ đứng đầu truông,
Khi vui thì giỡn bóng khi buồn thì bỏ di.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001