Hồi nào giã gạo hai lần,
Lườn heo ướp muối, bạn ngồi gần chê hôi.
Bây giờ bắp tẻ chà vôi,
Bậu ăn muối hột, bậu ngồi khen ngon.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001