Giận thì nói vậy cho hoài,
Không thương bạn cũ, thương ai răng chừ?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001