Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 00:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 21/06/2019 05:34

Chớ nghe quân tử nói dòn,
Mà rồi có lúc ẵm con một mình.


Khảo dị:
Chớ nghe quân tử ỉ on,
Mà rồi có lúc ẵm con một mình.
Nguồn:
1. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)
2. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009