Hàng xóm để chở một ngày,
Chồng cô vợ cậu một ngày cũng không.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001