Cứ gì quần lụa áo tơ,
Quần nâu áo vải thơm tho được rồi.
Mặc lụa mà sực mùi hôi,
Không bằng mặc vải mà không hôi gì.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006