Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại
Từ khoá: con gái (183)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/11/2015 17:54

Gái đừng hay đến nhà trai,
Mai sau hai vú bằng hai sọ dừa.


Khảo dị:
Con gái chơi với con trai,
Rồi sau cái vú bằng hai sọ dừa.
Con gái chơi với con trai,
Về sau hai vú bằng hai sọ dừa.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001