Trong ba mươi sáu đường tu,
Đường nào phú quý phong lưu thì làm.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970