Dù ai nói ngược nói xuôi,
Ta đây vẫn giữ đạo trời khăng khăng.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970