Hỡi hời ông trời kia ơi!,
Sao ông chẳng nhỏ cho tôi tý chồng.
Trời rằng: “Mày khoẻ kén chồng,
Mày hay kén chọn, ông không cho mày”.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006