Giàu sang lắm kẻ đón chào,
Khó khăn dẫu có kêu gào ai thương.
Có thân trước phải liệu đường,
Làm trai chí ở bốn phương mới là.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001