Giàu cha giàu mẹ thì mừng,
Giàu cô, giàu bác thì đừng có trông.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)