Mua cá thì phải xem mang,
Người khôn xem lấy hai hàng tóc mai.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)