Gió chiều nào bay theo chiều nấy,
Trước em nói em lấy chồng quan.
Sao bây giờ em chẳng hưởng giàu sang?
Mà đi phơi nắng bán than đen sì.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001