Đi đâu từ tối đến giờ
Để cho tin đợi, tin chờ, tin mong
Năm cây chiết cả năm cành
Công người đi lại, công tôi chịu sầu
...
Người mà yêu đến lẽ nào dám quên
Làm trai chí ở cho bền
Chớ lo muộn vợ, chớ phiền muộn con
Đố ai biết đá mấy hòn
Biết sông mấy bến, trăng tròn khi nao?
Cả trời có một vì sao
Chỗ quang chả mọc, mọc vào đám mây
Ông trăng thanh u ám vì mây
Nàng Cúc Hoa chết mệt vì chàng Tống Trân
Yêu nhau dịch lại cho gần
Làm thân con nhện mấy lần chăng tơ
Làm thinh kẻo thế gian ngờ
Chuộng hoa thiên lý, chuộng đào nhị tiên
Tiên lại tìm Tiên
Phú đi tìm quý, bạn hiền tìm nhau
Ai làm trúc võ, mai sầu
Đào tơ liễu yếu, tơ màu xót xa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001