1. Ai khôn bằng Tiết Đinh San
  2
 2. Ai lên Biện Thượng, Lam Sơn
 3. Ai mà đi đánh trả trời
  2
 4. Ai ơi đi lính cho Tây
 5. Ai về đến huyện Đông Anh
  2
 6. Ai về Hậu Lộc, Phú Điền
  2
 7. Ai về nhắn với quan Đề
 8. Ai về nhắn với quan Thượng
 9. Ai về Phú Thọ cùng ta
  2
 10. Ai xô ông Tể, ông Tể Ngã
 11. Anh đi gìn giữ nước non
  3
 12. Anh đi mấy độ xuân rồi
  2
 13. Anh đi súng ở tay ai
 14. Anh thương em em nói chuyện đưa đò
  2
 15. Ấy ai vô phúc trên đời
 16. Bà con cô bác, lẳng lặng mà nghe [Vè khâm sai]
  2
 17. Bạch Đằng giang là sông cửa ải
 18. Bao giờ đuổi giặc Nhật, Tây
 19. Bộ Binh, bộ Hộ, bộ Hình
 20. Cái cò lặn lội bờ sông
  2
 21. Cao su đi dễ khó về
 22. Cầu Ngu, Trung Lễ xưa nay [Vè nghĩa quân Bang Ninh hạ thành Hà Tĩnh]
  2
 23. Cây cao su quý hơn người
 24. Chẳng thi chẳng đỗ chẳng sao
 25. Chi chi chành chành
  2
  1
 26. Cho hay nhất quỷ nhì ma
  2
 27. Có chàng Công Tráng họ Đinh
 28. Cô Tây ở trại Hàng Hoa
  2
 29. Cơm ăn mỗi bữa mỗi lưng (II)
 30. Cức mình nên phải đàn ra [Bài vè kể chuyện giặc Pháp đốt phá làng Cẩm Trang]
  2
 31. Duy Tân niên hiệu vua ta
 32. Đất này đất tổ đất tiên
 33. Đầu cha lấy làm chân con
 34. Đèn ai leo lét trên lầu (I)
 35. Đèn ai leo lét trên lầu (II)
 36. Đèn ai leo lét trên lầu (III)
 37. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
 38. Đi chợ gặp phải đàn bà
 39. Đói lòng ăn lá rau lu
 40. Đói thì ăn nắm cám rang
 41. Đồn anh văn cũng giỏi, võ cũng tài
 42. Đồn em hay truyện Thuý Kiều
 43. Đổng Kim Lân hồi còn nhỏ
 44. Đời mô cơ cực như ni
 45. Đời ông cho chí đời cha
  2
 46. Đời vua Thái Tổ, Thái Tông
 47. Đời vua Vĩnh Tộ lên ngôi
 48. Đục cùn thì giữ lấy tông
 49. Đức vua Thành Thái lên ngôi
 50. Đường đi chín xã sông con
 51. Đường quan đá đổ đá lát
 52. Đường vô xứ Huế quanh quanh
  2
 53. Em đây như chiếc chuông vàng
 54. Em về Kẻ Chợ em coi
 55. Giặc Tây đánh đến Cần Giờ
 56. Hạch triều Hàm Nghi, thi đời Đồng Khánh
 57. Hải Dương tiết nghĩa có hai
 58. Hai ngang ba phết
 59. Hai ngang, hai phết kết lại chữ chi
 60. Hàng vạn người chết vì Tây
 61. Hoàng triều Bảo Đại trị ngôi
 62. Hoàng triều Bảo Đại tứ niên
 63. Hôm qua anh đến chơi nhà (III)
  3
 64. Hỡi chàng đọc sách Hán Vương
 65. Huyện Nông cao nhất rừng Na
  2
 66. Kệ Sơn, Phượng Lĩnh đôi hàng
  2
 67. Khi đi giáo nỏ cầm tay
  2
 68. Khôn ngoan qua cửa sông La
 69. Làng Vạc ăn cỗ ông nghè
 70. Lạy trời cho cả gió lên
 71. Một nhà sinh đặng ba vua
 72. Nay mai anh lại sang Tây
  2
 73. Ngó vô Linh Đồng mây mờ
  2
 74. Ngó xuống sông Hương, nước xanh như tàu lá
 75. Nguyễn ra thời Nguyễn lại về
 76. Nhất thì bộ Lại, bộ Binh
 77. Nhong nhong ngựa ông lại về
 78. Nhờ ai cho gà đỏ đuôi
 79. Nhớ ai nhớ mãi, nhớ hoài
 80. Nhớ xưa đương thủa triều Hùng
 81. Ở bên ni Hàn ngó qua bên tê Hà Thân
  2
 82. Ở đời Kiệt, Trụ sướng sao
  2
 83. Phá đền rồi lại làm đền
 84. Phá Tam Giang ngày rày đã cạn
  2
 85. Quan Đình người ở quê ta [Vè Quan Đình]
  2
 86. Ru con con ngủ ngon lành
 87. Sa Nam trên chợ dưới đò (I)
 88. Sông Lam một dải nông sờ
 89. Tháng tám có chiếu vua ra
  3
 90. Tháp Mười đẹp nhất bông sen
  2
 91. Thằng Tây ngồi nghĩ cũng tài
 92. Thằng Tây nó ở bên Tây
 93. Thóc đâu mà nộp cho Tây
 94. Tiếc công Bình Định xây thành
 95. Tiếc quả hồng ngâm đem cho chuột vọc
 96. Trăm quan có mắt như mờ
 97. Trăng vào trời, mùng bảy trăng tỏ [Đốc Hạnh, Đốc Thiết khởi nghĩa Cần Vương]
  2
  1
 98. Trèo lên chuông Bụt múa cờ
 99. Trèo lên trên núi mà coi
 100. Trên trời có ông sao Tua (I)
 101. Trên trời có ông sao Tua (II)
 102. Trời cao thăm thẳm, đất dày
 103. Trời Nam đương hội mở mang [Trước hoạ giặc Pháp]
  2
 104. Trời ơi, trông xuống mà coi
 105. Từ ngày Tự Đức lên ngôi
 106. Vạn Niên là Vạn Niên nào
 107. Vua Lê ba mươi sáu tàn vàng
  2
 108. Vườn ai trồng trúc, trồng tre