1. Ai khôn bằng Tiết Đinh San
  2
 2. Ai lên Biện Thượng, Lam Sơn
 3. Ai mà đi đánh trả trời
  2
 4. Ai ơi đi lính cho Tây
 5. Ai về đến huyện Đông Anh
  2
 6. Ai về Hậu Lộc, Phú Điền
  2
 7. Ai về nhắn với quan Đề
 8. Ai về nhắn với quan Thượng
 9. Ai về Phú Thọ cùng ta
  2
 10. Ai xô ông Tể, ông Tể Ngã
 11. Anh đi mấy độ xuân rồi
  2
 12. Anh đi súng ở tay ai
 13. Anh thương em em nói chuyện đưa đò
  2
 14. Ấy ai vô phúc trên đời
 15. Bạch Đằng giang là sông cửa ải
 16. Bao giờ đuổi giặc Nhật, Tây
 17. Bộ Binh, bộ Hộ, bộ Hình
 18. Cái cò lặn lội bờ sông
  2
 19. Cao su đi dễ khó về
 20. Cây cao su quý hơn người
 21. Chi chi chành chành
  2
  1
 22. Có chàng Công Tráng họ Đinh
 23. Cơm ăn mỗi bữa mỗi lưng (II)
 24. Duy Tân niên hiệu vua ta
 25. Đất này đất tổ đất tiên
 26. Đầu cha lấy làm chân con
 27. Đèn ai leo lét trên lầu (I)
 28. Đèn ai leo lét trên lầu (II)
 29. Đèn ai leo lét trên lầu (III)
 30. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
 31. Đi chợ gặp phải đàn bà
 32. Đói lòng ăn lá rau lu
 33. Đói thì ăn nắm cám rang
 34. Đồn anh văn cũng giỏi, võ cũng tài
 35. Đồn em hay truyện Thuý Kiều
 36. Đổng Kim Lân hồi còn nhỏ
 37. Đời mô cơ cực như ni
 38. Đời ông cho chí đời cha
  2
 39. Đời vua Thái Tổ, Thái Tông
 40. Đời vua Vĩnh Tộ lên ngôi
 41. Đục cùn thì giữ lấy tông
 42. Đức vua Thành Thái lên ngôi
 43. Đường đi chín xã sông con
 44. Đường quan đá đổ đá lát
 45. Đường vô xứ Huế quanh quanh
  2
 46. Em đây như chiếc chuông vàng
 47. Em về Kẻ Chợ em coi
 48. Giặc Tây đánh đến Cần Giờ
 49. Hạch triều Hàm Nghi, thi đời Đồng Khánh
 50. Hải Dương tiết nghĩa có hai
 51. Hai ngang ba phết
 52. Hai ngang, hai phết kết lại chữ chi
 53. Hàng vạn người chết vì Tây
 54. Hoàng triều Bảo Đại trị ngôi
 55. Hoàng triều Bảo Đại tứ niên
 56. Hỡi chàng đọc sách Hán Vương
 57. Huyện Nông cao nhất rừng Na
  2
 58. Kệ Sơn, Phượng Lĩnh đôi hàng
  2
 59. Khôn ngoan qua cửa sông La
 60. Làng Vạc ăn cỗ ông nghè
 61. Lạy trời cho cả gió lên
 62. Một nhà sinh đặng ba vua
 63. Nay mai anh lại sang Tây
  2
 64. Ngó vô Linh Đồng mây mờ
  2
 65. Ngó xuống sông Hương, nước xanh như tàu lá
 66. Nguyễn ra thời Nguyễn lại về
 67. Nhất thì bộ Lại, bộ Binh
 68. Nhong nhong ngựa ông lại về
 69. Nhờ ai cho gà đỏ đuôi
 70. Nhớ ai nhớ mãi, nhớ hoài
 71. Nhớ xưa đương thủa triều Hùng
 72. Ở bên ni Hàn ngó qua bên tê Hà Thân
  2
 73. Ở đời Kiệt, Trụ sướng sao
  2
 74. Phá đền rồi lại làm đền
 75. Phá Tam Giang ngày rày đã cạn
  2
 76. Ru con con ngủ ngon lành
 77. Sa Nam trên chợ dưới đò (I)
 78. Sông Lam một dải nông sờ
 79. Tháng tám có chiếu vua ra
  3
 80. Thằng Tây nó ở bên Tây
 81. Thóc đâu mà nộp cho Tây
 82. Tiếc công Bình Định xây thành
 83. Tiếc quả hồng ngâm đem cho chuột vọc
 84. Trăm quan có mắt như mờ
 85. Trèo lên chuông Bụt múa cờ
 86. Trèo lên trên núi mà coi
 87. Trên trời có ông sao Tua (I)
 88. Trên trời có ông sao Tua (II)
 89. Trời cao thăm thẳm, đất dày
 90. Trời ơi, trông xuống mà coi
 91. Từ ngày Tự Đức lên ngôi
 92. Vạn Niên là Vạn Niên nào
 93. Vua Lê ba mươi sáu tàn vàng
  2
 94. Vườn ai trồng trúc, trồng tre