Vua Lê ba mươi sáu tàn vàng,
Thấy gái đi đàng, ngó ngó nom nom.
Cô nào óng ả, son son,
Vua đóng cũi hòm, đem trẩy về kinh.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)