Anh đi súng ở tay ai
Sao không quay lại bắn loài thú chung
Anh xem bao kẻ anh hùng
Kìa ông Đội Cấn, Đội Cung dạo này
Hô quân ra cứu đồng bào
Súng Tây ông lại bắn vào đầu Tây
Tiếng tăm lừng lẫy đó đây
Sử xanh ghi mãi những ngày vẻ vang
Anh ơi, duyên phận lỡ làng
Xin anh để tiếng phi thường cho em
Ước gì kẻ lạ người quen
Gần xa nhắc đến chông em anh hùng
Thu đông lệ nhỏ đôi dòng
Anh ơi, em ngỏ tấm lòng cùng anh


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001