Quê em đồng bãi Giang Biên,
Có giống ngô tốt, anh khen hết lời.
Giờ ngô đất mới, em ơi,
Bắp dài, hạt mẩy gấp đôi quê nhà.
Vụ một thu hoạch vừa qua,
Thiếu kho chứa bắp, thiếu nhà hong ngô.
Ngô chen đầy bịch, đầy bồ,
Ngô leo lên mái, ngô bỏ quanh hiên.
Ai về nhắn với Giang Biên,
Nam Ban nay đã nên miền ngô lai.
Trồng ngô chẳng chịu thua ai,
Thách người đồng bãi đua tài với anh.


Bài ca dao này nói về vùng kinh tế mới của người Hà Nội trên đất Lâm Đồng, khai hoang từ năm 1978, nay đã thành huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002