Phất cờ đồng khởi thi đua,
Thủ đô nổi trống vào mùa dựng xây.

Đất xưa chôn pháo đài bay,
Đẹp tươi ngói đỏ từng ngày lên cao.
Bàn tay ai xẻ chiến hào,
Bây giờ đào móng cho bao ngôi nhà.
Mười năm nổi lửa Hồng Hà,
Nước non vang dội khúc ca anh hùng.
Bây giờ xây cuộc đời chung,
Bài ca lao động anh hùng lại vang.

Có sang Thủ Lệ mời sang,
Mà xem vườn thú mở mang bốn bề.
Sông Hồng ai đắp chân đê,
Đường Trần Quang Khải đi về thênh thang.
Quỳnh Lôi thoát cảnh nước dềnh,
Ai khơi lòng cống cho mình mình ơi!

Thanh Nhàn bùn đọng bao đời,
Xây vườn hoa mới mọi người gom tay.
Đống Đa hồ cá là đây,
Bàn tay tuổi trẻ bao ngày đào sâu.
Có qua Tô Lịch cùng nhau,
Dòng sông nạo vét mở đầu xuân nay.

Một lời xin hẹn cùng ai,
Công trường góp sức đua tài đôi ta.
Chung tay xây dựng quê nhà,
Đất anh hùng nở thêm hoa anh hùng.


Bài ca phản ánh không khí xây dựng thủ đô những năm đầu sau khi thắng Mỹ và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002