Đường hào luồn giữa xóm Đình,
Xuyên qua xóm Nội uốn quanh xóm Hà.
Súng trường đón hướng cây đa,
Đại liên ngóc cổ vươn ra phía cầu.
Đường hào, ụ súng nối nhau,
Giữ đồng lúa thắm, giữ bầu trời xanh.
Đất này là đất Đông Anh,
Thần sấm mà đến sẽ thành... thần thiêu!


Bài ca dao này phản ánh thời kỳ đánh Mỹ ở huyện Đông Anh, Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002