Trên trời trăng sáng như gương,
Dưới trời đèn thắp đỏ đường số Năm.
Vui như tháng tám hội rằm,
Rào rào tiếng cuốc tiếng đầm hoà vang.
Ta đào hầm hố sẵn sàng,
Như ngày kháng chiến cả làng đánh Tây.
Giặc Mỹ mà lẻn vào đây,
Người chôn xác lũ chúng mày là ta!
Rộn ràng tiếng cuốc gần xa,
Hố sâu theo nhịp lời ca câu hò.
Giặc Mỹ mày còn thua to,
Thua từ nhát cuốc, câu hò thua đi.


Bài ca dao này nói về chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Ngày 29 và 30-6-1966, Hà Nội bắn rơi 6 máy bay Mỹ, ngày 26-12-1966 bắn rơi chiếc thứ 54.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002