Có chàng Công Tráng họ Đinh,
Dựng luỹ Ba Đình chống đánh giặc Tây.
Cơ mưu, dũng lược ai tày,
Chẳng quản đêm ngày vì nước lo toan.
Dù cho vận nước chẳng còn,
Danh nghĩa vẹn toàn, muôn thủa không phai.


Đinh Công Tráng (1842-1887) là lãnh tụ chính của khởi nghĩa Ba Đình (tên cứ điểm ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) trong phong trào Cần Vương chống Pháp ở cuối thế kỷ XIX tại Việt Nam.

Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)