Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (154 bài)
- Nguyễn Du (275 bài)
- Nguyễn Công Trứ (131 bài)
- Bà huyện Thanh Quan (9 bài)
- Cao Bá Quát (386 bài)
Tạo ngày 27/12/2018 15:25 bởi tôn tiền tử
Phạm Trường Phát người Phù Cát, Bình Định, người cùng thời với Nguyễn Bá Huân (1853-1915), cùng nổi tiếng là cuồng chữ, tục gọi là Bình Định song cuồng. Ông khoa nào cũng đi thi nhưng tính ngông cuồng nên không đỗ đạt gì, sau tham gia phong trào Cần Vương ở Bình Định, bị bắt giam rồi được thả tự do ít lâu thì mất. Thơ văn của ông chữ Hán cũng như quốc âm, làm đâu bỏ đó, không chép lại nên được lưu truyền rất ít.