弔潘廷逢

對策大廷君奪甲,
勤王殺賊君為魁。
忠貞不愧名家子,
值節猶傳舊諫臺。
一片肝腸爭烈日,
十年心事散寒灰。
嗚呼!正氣歸河嶽,
哭向珠峰酹一杯。

 

Điếu Phan Đình Phùng

Đối sách đại đình quân đoạt giáp,
Cần Vương sát tặc quân vi khôi.
Trung trinh bất quý danh gia tử,
Trực tiết do truyền cựu gián đài.
Nhất phiến can tràng tranh liệt nhật,
Thập niên tâm sự tán hàn hôi.
Ô hô! Chính khí quy hà nhạc,
Khốc hướng Châu Phong lỗi nhất bôi.

 

Dịch nghĩa

Thi văn ở sân vua, ông giật giải nhất,
Cần vương giết giặc ông đứng đầu.
Trung trinh không thẹn là con nhà danh giá.
Tiết cứng còn truyền tiếng quan Ngự sử cũ.
Một mảnh can tràng đua sáng chói với mặt trời,
Mười năm tâm sự tan theo tro lạnh.
Than ôi! Chính khí trở về với sông núi,
Khóc hướng về ngọn Châu Phong rót viếng một chén rượu.


Nguồn:
1. Đinh Xuân Lâm, Chương Thâu, Phan Đình Phùng - Cuộc đời và sự nghiệp, NXB Nghệ An, 2007
2. Tổng tập văn học Việt Nam (tập 17), NXB Khoa học Xã hội, 2000, tr. 558

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Thi đình ông đỗ trạng nguyên,
Cần vương giết giặc ông trên mọi người.
Trung trinh xứng đang con nòi,
Triều đình nổi tiếng gián đài thẳng ngay.
Can tràng sáng chói mặt trời,
Mười năm tâm sự gửi nơi tro tàn.
Khí thiêng trở lại hà san,
Khóc dâng chén rượu viếng hồn Châu Phong.


Nguồn:
1. Đinh Xuân Lâm, Chương Thâu, Phan Đình Phùng - Cuộc đời và sự nghiệp, NXB Nghệ An, 2007
2. Tổng tập văn học Việt Nam (tập 17), NXB Khoa học Xã hội, 2000, tr. 558
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Giật giải thi đình ông bậc nhất,
Dựng cờ khởi nghĩa ông đầu đàn.
Trung trinh chẳng thẹn nhà gia thế,
Chính trực còn truyền tiếng gián quan.
Một tấm can tràng vầng nhật tỏ,
Mười năm tâm sự bụi tro tàn.
Than ôi, chính khí về sông núi,.
Khóc bác Châu Phong chén rượu tràn.


Nguồn: Đinh Xuân Lâm, Chương Thâu, Phan Đình Phùng - Cuộc đời và sự nghiệp, NXB Nghệ An, 2007
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời