哭亡姊

緘書窗下不堪披,
腸斷南風哭姊悲。
二弟飄零為客日,
老親憔悴寄居時。
身家有恨心難化,
天地無情淚暗垂。
從此湖頭青塚草,
連旬滯雨管生離。

 

Khốc vong tỷ

Giam thư song hạ bất kham phi,
Trường đoạn nam phong khốc tỷ bi.
Nhị đệ phiêu linh vi khách nhật,
Lão thân tiều tuỵ ký cư thì.
Thân gia hữu hận tâm nan hoá,
Thiên địa vô tình lệ ám thuỳ.
Tòng thử hồ đầu thanh trủng thảo,
Liên tuần trệ vũ quản sinh ly.

 

Dịch nghĩa

Dưới cửa sổ, không mở nổi bức thư dán,
Gió nam làm đứt ruột buồn khóc chị.
Ngày em trai thứ hai trôi nổi nơi đất khách,
Là lúc cha mẹ già tiều tuỵ về ở với chị.
Bản thân và gia đình có mối hận lòng không tiêu hoá nổi,
Trời đất dửng dưng lệ thầm rơi.
Từ đây cỏ trên mồ xanh đầu hồ,
Tuần này đến tuần khác luôn đẫm nước mưa để giữ vẻ sinh ly.


Tác giả làm bài này sau khi nhận được thư nhà báo tin chị gái mất. Trước bài này của tác giả là bài "Đắc gia thư thị nhật tác".

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Bên song chẳng dám bóc thư ra,
Đứt ruột gió nam nỗi xót xa.
Em chị lênh đênh nơi đất khách,
Mẹ cha tiều tuỵ chốn quê nhà.
Bản thân gia cảnh hờn khôn toả,
Đất rộng trời cao lệ ứa nhoà.
Nấm cỏ bên hồ xanh mộ chị,
Từ nay đẫm lệ hạt mưa sa...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dưới song chẳng dám mở thơ xem
Khóc chị lòng đau trận gió nam
Tiều tuỵ mẹ cha thân ở đậu
Phiêu linh em trẻ phận li hương
Nhà ta có hận lòng khôn tỏ
Trời đất vô tình lệ mãi tuôn
Mộ chị bên hồ xanh nấm cỏ
Sinh li tử biệt đổ mưa dồn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dưới song không mở nổi thư ra,
Đứt ruột nồm nam nỗi xót xa.
Trôi nổi em hai nơi đất khách,
Mẹ cha sầu khổ chốn quê nhà.
Bản thân gia cảnh hờn khôn tỏ,
Trời đất dửng dưng dòng lệ nhoà.
Trên nấm mồ xanh đầu nấm cỏ,
Sinh ly tử biệt đẫm mưa sa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời