Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: điếu tế (244)

Đăng bởi hảo liễu vào 24/01/2015 10:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu vào 24/01/2015 10:51

Nào có phải đây chưa biết đó
Khéo giả làm người gỗ lặng ngồi.
Hường hoa em hỡi em ơi!
Hỏi em có biết này người nào không?
Này diện mạo thử trông cho rõ
Bạn cố giao ai nhớ chăng ai?
Ngày nào cùng ở Bồng Lai,
Ngày nào cùng xuống đâu thai cõi trần?
Nhà phú quý trao thân phận thiếp,
Cửa hàn vi đành kiếp số chàng!
Đài ai chia rẽ hèn sang
Ái ân chưa dễ ngăn đường đôi ta!
Lúc mượn cớ tìm hoa gửi chữ,
Khi giả điều hóng gió đưa quà.
Có khi lén họp một nhà,
Cung đàn hoạ nhịp, khúc ca nối vần.
Ấy ai bảo giai nhân tài tử,
Giục lòng buồn cho chữ "ngộ nan"
Hỡi ôi nguyệt khuyết hoa tàn,
Non xanh ai ở, suối vàng ai xuôi?


Nguồn: Đẩu Tiếp thi tập, Gia Hội xuất bản, 2010