Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đoàn Nguyễn Tuấn (54 bài)
- Nhữ Công Chân (2 bài)
- Phan Huy Ích (46 bài)
- Nguyễn Thị Đài (1 bài)
- Lê Quýnh (12 bài)
Tạo ngày 21/11/2007 06:51 bởi Vanachi
Đặng Đức Siêu 鄧德超 (1751-1810) người làng Phụng Cang, huyện Bồng Sơn (Hoài Nhơn), đậu hương tiến đời Lê Trung Hưng. Không phục nhà Tây Sơn, ông vào Gia Định giúp Nguyễn Ánh, được trao chức Trung dinh Tham mưu, lập được nhiều công lớn. Khi vua Gia Long lên ngôi cửu ngũ thì nghi văn chế tác đều do tay ông thảo ra. Làm quan đến Lễ bộ Thượng thư. Khi mất được tặng chức Tham chính. Đến triều Minh Mạng được truy thăng Thiếu sư Hiệp biện Đại học sĩ. Qua triều Tự Đức được liệt tự vào miếu Trung hưng công thần.

Tác phẩm chính: Trương Lương chuỳ, Tô Vũ tiết, Hồi loan khải ca: cửu khúc ca vịnh, Tự tỉ Quản Nhạc, Văn tế Bá Đa Lộc, Văn tế Võ Tánh - Ngô Tùng Châu.